ประกาศ

ประกาศ
ไม่มีประกาศ
ปิด
2562-6-21

ประกาศปิดระบบการสมัครด้วยอีเมลชั่วคราว


ทางทีมงาน Gotcha!mall จะทำการปิดระบบ
การสมัครสมาชิกด้วยอีเมลชั่วคราว
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบให้ดีขึ้น

สมาชิกใหม่ที่ต้องการสมัครสมาชิก
โปรดใช้ช่องทางอื่นแทนในการสมัคร
ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง
บัญชี Facebook และ Twitter

ขอบพระคุณ ทีมงาน Gotcha!mall