ประกาศ

ประกาศ
ไม่มีประกาศ
ปิด
2562-3-25

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมแชร์คลิปลุงทอมมี่


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมแจกตั๋วหนัง
แชร์คลิปลุงทอมมี่ ผ่าน Gotcha!mall Fanpage


ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อรับรางวัล

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกรุณาแจ้งข้อมูลดังนี้
- ชื่อ นามสกุล
- อีเมลที่ใช้สมัคร Gotcha!mall
- รหัสสมาชิก Gotcha!mall ที่ขึ้นต้นด้วย GTHXXXXX
โดยแจ้งผ่านทาง Inbox fanpage Gotcha mall Thailand
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

2806f572a600f9bc55d6c70cca7a5e9e.jpg