ประกาศ

ประกาศ
ไม่มีประกาศ
ปิด
2562-3-8

ประกาศแจ้ง Google Plus (G+) ปิดให้บริการ


สืบเนื่องจากบริการ Google Plus หรือ G+ ของ Google
ได้ประกาศยุติการให้บริการ ซึ่งจะปิดระบบทั้งหมด
ในวันที่ 2 เมษายน 2562

Gotcha!mall จำเป็นต้องถอดระบบการลงทะเบียนด้วย G+ ออก
ทำให้สมาชิกที่ใช้การลงชื่อเข้าใช้ด้วย G+ ไม่สามารถใช้งานได้
ทางทีมงานแนะนำให้ใช้การลงทะเบียนด้วยวิธีการอื่นแทน
หรือหากสมาชิกท่านใดต้องการใช้อีเมลเดิม
ให้ทำการสมัครใหม่ด้วยการสมัครด้วยอีเมลปกติ

*กรณีที่ทำการสมัครใหม่ด้วยอีเมลเดิม
แล้วระบบแจ้งว่าอีเมลนี้ถูกใช้ไปแล้ว
ให้ทำการเลือก "ลืมรหัสผ่าน" และกรอกอีเมลเดิม
เพื่อทำการตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบใหม่ครับ

หากสมาชิกท่านใดมีปัญหาการใช้งาน สามารถแจ้งปัญหา
ได้ที่ Email : th_support@gd-c.com

ขอบพระคุณ ทีมงาน Gotcha!mall