ประกาศ

ประกาศ
ไม่มีประกาศ
ปิด
2562-2-1

ประกาศแจ้งเรื่องคูปอง FamilyMart

เรียนท่าน สมาชิกทุกท่าน

        เนื่องจากวันนี้ระบบของ Gotcha!mall มีเหตุขัดข้อง
ทางเทคนิค จึงทำให้คูปองส่วนลด FamilyMart 200 บาท ได้ถูก
แจกออกไปจากความผิดพลาดของระบบ จึงทำให้ผู้รับคูปอง
ดังกล่าวไม่สามารถใช้คูปองนี้ได้ ผู้ที่ได้รับคูปองนี้ทางทีมงาน
จะดำเนินการลบคูปอง FamilyMart 200 บาท ออกจากระบบ
และแทนที่คูปองดังกล่าวด้วยคูปอง FamilyMart 20 บาท
ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนลดโดยไม่มีเงื่อนไขในการซื้อสินค้า
*(คูปองจะถูกเพิ่มให้ และตรวจสอบได้ที่ คูปองของฉัน)

        ทางทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างสูงจากเหตุผิดพลาดของ
ระบบครั้งนี้ และจะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

*คูปอง FamilyMart 20 บาท จะไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้


กราบขออภัยเป็นอย่างสูง

ทีมงาน Gotcha!mall