ประกาศ

ประกาศ
ไม่มีประกาศ
ปิด
2561-8-1

วิธีการได้รับ Coinวิธีการได้รับ Coin มีดังนี้

1. ได้รับโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนด
- ท่านจะได้รับ Coin เพิ่ม 1 Coin ทุกๆ 5 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ และสามารถตรวจสอบระยะเวลาในการรับ Coin ครั้งต่อไป ได้ที่ "Bank Coin"

(การได้รับ Coin ด้วยวิธีนี้ จะสามารถรับได้สูงสุด 3 Coin เท่านั้น)

2. ได้รับจากกิจกรรมพิเศษ (ยังไม่เปิดใช้งาน)
- ท่านสามารถเข้าไปยังหน้า "Bank Coin" และแตะที่ป้ายแบนเนอร์ เพื่อรับ 1 Coin ทันที

*นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษเพื่อรับ Coin เพิ่มอีกมากมาย โปรดติดตาม!

**หมายเหตุ : ท่านสามารถเก็บ Coin ไว้ได้สูงสุด 20 Coin เท่านั้น

กลับสู่หน้าแรก