ประกาศ

ประกาศ
ไม่มีประกาศ
ปิด
2563-1-23

ประกาศปิดปรับปรุงระบบ


ประกาศปิดปรับปรุงระบบเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
ในวันที่ 26 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 23.00 - 24.00 น.
เวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าใช้งาน Gotcha!mall ได้

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้