ฟังก์ชั่นลบคูปอง (เวลาที่ได้คูปอง)

* คูปองที่หมดอายุแล้วจะลบเอง
* ถ้าลบคูปองโดยฟังก์ชั่นลบแล้ว ไม่สามารถกลับเป็นเหมือนเดิมได้

แตะปุ่ม "ลบคูปอง" ในหน้าคูปอง

ข้อความยืนยันจะแสดงออกมา แตะปุ่ม "ใช่"

คูปองจะลบแล้ว

สามารถลบคูปองหลายใบทีเดียวได้ในหน้า "คูปองของฉัน"
เกี่ยวกับการลบใน "คูปองของฉัน"

* คูปองที่หมดอายุแล้วจะลบเอง
* ถ้าลบคูปองโดยฟังก์ชั่นลบแล้ว ไม่สามารถกลับเป็นเหมือนเดิมได้

กลับสารบัญ
ไปหน้าแรก "กัจจะมอลล์"