ฟังก์ชั่นลบคูปอง

* คูปองที่หมดอายุแล้วจะลบเอง
* ถ้าลบคูปองโดยฟังก์ชั่นลบแล้ว ไม่สามารถกลับเป็นเหมือนเดิมได้

เปิด "คูปองของฉัน"

แตะปุ่ม "ลบคูปอง"

แตะคูปองที่ต้องการลบ

แตะไอคอน "ถังขยะ" แล้วจะเป็นฟังก์ชั่นการลบ เลือกคูปองที่ต้องการลบแล้วแตะ เลือกหลายอย่างทีเดียวก็ได้ แตะคูปองอีกทีก็ยกเลิกการเลือก

แตะปุ่ม "โอเค"

เลือกคูปองแล้วแตะปุ่ม "โอเค" ข้อความยืนยันจะแสดงออกมา แตะปุ่ม "ใช่" แล้วปฏิบัติการลบ

* คูปองที่หมดอายุแล้วจะลบเอง
* ถ้าลบคูปองโดยฟังก์ชั่นลบแล้ว ไม่สามารถกลับเป็นเหมือนเดิมได้

กลับสารบัญ
ไปหน้าแรก "กัจจะมอลล์"