ประกาศต่างๆ

ประกาศสำหรับสมาชิกแต่ละคน

แตะไอคอนคำพูดที่บนขวาในหน้าแรกแล้วเปิดประกาศ ส่วนใหญ่เป็นประกาศสำหรับสมาชิกแต่ละคน บางทีมีประกาศของขวัญหรือรางวัล เห็นเครื่องหมายสีแดงแล้วให้เปิดดู อาจจะมีเรื่องดีก็ได้นะคะ

ประกาศสำหรับสมาชิกทุกคน

แตะปุ่มประกาศที่บนซ้ายในหน้าแรกแล้วเปิดประกาศ เป็นประกาศสำหรับสมาชิกทุกคน มีประกาศกิจกรรมต่างๆ ประกาศเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบ หรือข่าวล่าสุด เป็นต้น

ข้อความเปิดเองที่จะเปิดเวลาที่เข้าหน้าแรก

ข้อความที่จะเปิดครั้งเดียวเวลาที่เข้าหน้าแรก ประกาศข่าวกิจกรรมงานใหญ่หรือกิจกรรมจะเปืดในวันนั้น เป็นต้น

ประกาศเกี่ยวกับเหรียญ

แตะไอคอน "เหรียญ" ที่ข้างล่างของหน้าแล้วเปิดประกาศเกี่ยวกับเหรียญ บางที่มีประกาศมอบเหรียญเป็นของขวัญ ต้องเช็คทุกวัน

กิจกรรมมอบเหรียญเป็นของขวัญอาจจะจัดทุกวัน
มีวิธีได้เหรียญ "ทางนี้"

แจ้งทางอีเมล์

เป็นอีเมล์ส่งไปถึงสมาชิกทุกคน มีข่าวล่าสุด ประกาศกิจกรรม เตือนให้รู้คูปองจะหมดอายุ เป็นต้น อย่าพลาดเช็ค

กลับสารบัญ
ไปหน้าแรก "กัจจะมอลล์"