เจอร้านใกล้เคียงทันที ฟังก์ชั่นแผนที่

ลองเช็คข้อมูลช้อปปี้งดู

แตะปุ่ม "ข้อมูลช้อปปี้ง" ในหน้า "กัจจะ" ที่มีปุ่ม "เล่น"

ติดตั้งระบบ GPS (ระบบข้อมูลตำแหน่ง)

เปิด GPS ในสมาร์ทโฟนให้ทำงานเพื่อแสดงแผนที่ ในกรณี GPS ยังไม่เปิด ปรากฏปุ่มที่จะไปหน้าติดตั้ง GPS
* บาง "กัจจะ" ไม่มีฟังก์ชั่นแผนที่

เปิด GPS ในสมาร์ทโฟนให้ทำงาน ถ้ามีปัญหา ให้ดูหน้าที่มีคำอธิบาย
GPS設定の説明ページはこちら▶

ลองทำแผนที่

  • 1 จำนวนร้านที่อยู่ใกล้เคียง
  • 2 ตำแหน่งปัจจุบันของตัวเอง
  • 3 ตำแหน่งร้านที่อยู่ใกล้เคียง
  • 4 แผนที่ใบนี้สามารถเลื่อน ขยายขนาด ย่อขนาดได้
  • 5 ดาวน์โหลดแผนที่ใหม่
กลับสารบัญ
ไปหน้าแรก "กัจจะมอลล์"