ประเภทต่างๆ ของคูปอง

* เวลาใช้คูปอง กรุณาเช็ค "วิธีการใช้" ในหน้าใช้คูปอง

ประเภทพลิกให้พนักงานร้านดู

ยืนยันว่ามีแคชเชียร์อยู่แล้วพลิกคูปอง

* ในกรณีเป็นคูปองสำหรับสินค้าเฉพาะ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าก่อนพลิก

ตอนจ่ายเงิน โชว์คูปองให้พนักงานร้านดู

* คูปองบางชนิดมีบาร์โค้ดหรือมีเลขซีเรียล

ประเภทให้พนักงานร้านดูก่อนพลิก

ให้พนักงานร้านดูคูปองในหน้าใช้คูปอง

* ระวัง ถ้าพลิกเอง คูปองจะหมดค่า
* เวลาที่โชว์คูปองต่างกันโดยแต่ละร้าน กรุณาเช็คล่วงหน้า

พนักงานร้านดูแล้วพลิกคูปองให้ใช้

ประเภท แฮปปี้เกต อิออน

พลิกคูปองที่หน้าแฮปปี้เกตในร้าน

* ก่อนพลิก กรุณาเช็คว่าแฮปปี้เกตทำงานอยู่

แตะปุ่มได้บาร์โค้ดและให้บาร์โค้ดปรากฏมา

ชูจอให้แฮปปี้เกตอ่านบาร์โค้ดแล้วได้คูปองกระดาษ ส่งคูปองกระดาษนี้ให้พนักงานร้านตอนจ่ายเงิน

ประเภท Loppi ลอว์สัน

พลิกคูปองที่หน้า Loppi ในร้าน

* ก่อนพลิก กรุณาเช็คว่า Loppi ทำงานอยู่
* ในกรณีเป็นคูปองสำหรับสินค้าเฉพาะ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าก่อนพลิก

ป้อนข้อมูลคูปองใน Loppi ตามประเภทของคูปอง

คูปองที่ใช้ได้ที่ Loppi มีสองแบบ คือแบบบาร์โค้ดสองมิติกับแบบป้อนเลข

แบบสองมิติ ชูบาร์โคดให้ Loppi อ่าน

แบบป้อนเลข แตะปุ่ม "ท่านที่มีเลข" แล้วป้อน "เลขออกบัตร" และ "กุญแจออกบัตร" ที่ได้มา

คูปองกระดาษจะออกมา ส่งพร้อมกับสินค้าไปที่แคชเชียร์

ประเภทคูปองนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มประเภทใหม่ เวลาที่จะใช้ กรุณาเช็ค "วิธีการใช้" ในหน้า

กลับสารบัญ
ไปหน้าแรก "กัจจะมอลล์"