ให้ทำฮอมไอคอน

วิธีติดตั้ง iPhone(ในกรณีเป็น Safari)

วิธีการติดตั้ง Safari อาจจะต่างกันโดยแล้วแต่เวอร์ชั่น

1 ให้แสดงหน้าที่ต้องการเพิ่ม แล้วแตะปุ่ม "ไอคอนแอคชั่น" ที่อยู่ข้างล่าง

2 แตะ "เพิ่มในจอโฮม"

3 เช็คชื่อแล้วแตะ "เพิ่ม"

4 เพิ่มไอคอนในจอโฮมได้แล้ว สามารถดูเว็บไซต์ได้โดยแค่แตะปุ่มนี้

วิธีติดตั้ง Android(ใกรณีเป็น chrome)

วิธีการติดตั้ง chrome อาจจะต่างกันโดยแล้วแต่เวอร์ชั่น

1 ในกรณีที่ยังไม่ทำโฮมไอคอน ข้อความ "เพิ่มในจอโฮม" จะปรากฏออกมาในหน้าแรกของ "กัจจะมอลล์"

2 แตะ "เพิ่มในจอโฮม"

3 เพิ่มไอคอนในจอโฮมได้แล้ว สามารถดูเว็บไซต์ได้โดยแค่แตะปุ่มนี้

กลับสารบัญ
ไปหน้าแรก "กัจจะมอลล์"