เปลี่ยนวิธีแสดงรายชื่อ "กัจจะ"

เปลี่ยนวิธีแสดง "กัจจะ"

แค่แต่ปุ่มเปลี่ยน

แสดงรายชื่อให้ใหญ่

ภาพ "กัจจะ" ขนาดใหญ่จะเรียงกัน เห็นข้อมูลรายละเอียดด้วยภาพคูปองและประกาศกิจกรรม

แสดงรายชื่อให้เล็ก

สามารถดู "กัจจะ" หลายอย่างได้ในหน้าเดียว เข้าใจสภาพร้านต่างๆ ทั้งมอลล์ได้ดี

ทั้งคู่มีข้อดีต่างกัน ลองเปลี่ยนวิธีแสดงเป็นครั้งคราว อาจจะเจอสิ่งใหม่ก็ได้

กลับสารบัญ
ไปหน้าแรก "กัจจะมอลล์"