เกี่ยวกับบริษัทจัดการ

ประกาศ
ไม่มีประกาศ
ปิด

Gotcha!mall นี้อยู่ในการจัดการโดยบริษัท แกรนด์ ดีไซน์ จำกัด

ข้อสรุปเกี่ยวกับบรืษัท

ชื่อบรืษัท
บริษัท แกรนด์ ดีไซน์ จำกัด
ชื่อบรืษัทภาษาอังกฤษ
Grand Design Co.,Ltd
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
Sumitomo Fudosan Roppongi Dori Building, 7-18-18 Roppongi Minato-ku Tokyo
ประธานบริษัท
นาย Kazuya Ogawa
กรรมการบริหาร/ปกครองกิจการ
นาย Shunpei Fujiwara
กรรมการบริหาร
นาย Kentaro Ogata
กรรมการบริหาร
นาย Yoshimitsu Nakayama
กรรมการบริหาร
นาย Toshiya Matsuo
ผู้ตรวจสอบประจำบริษัท
นาย Yoshihide Kikuchi
ผู้ตรวจสอบ
นาย Atsuhiko Suwahara
ไปหน้าแรกGotcha!mall